H 105

Opis
H-105 jest produktem używanym do usuwania zabrudzeń z tektylu - stosowanego w sprayach i farbach antykorozyjnych. H-105 może być stosowany na wszystkich rodzajach powierzchni. Przeznaczony szczególnie do oczyszczania powierzchni wrażliwych z farby czarnych (tektylowych), srebrnych i złotych.

Zastosowanie
H-105 nanieść urządzeniem niskociśnieniowym lub szczotką na zanieczyszczoną tektylem powierzchnię. Pozostawić na okres 1-10minut w zależności od intensywności zanieczyszczenia. Spłukać rozpuszczony tektyl wodą. W razie konieczności czynność powtórzyć.

Przeznaczenie
- usuwanie wymalowań typu graffiti

Uwaga
Zaleca się ostrożność w przypadku powierzchni malowanych, gdzie kolor może ulec zniszczeniu. W razie wątpliwości należy wypróbować środek na mało widocznym miejscu.

dostępne opakowania (w litrach):
5
25
200Zalecane stężenia roztworów roboczych
Gotowy do użycia